GẠCH BÔNG

Gạch bông B

Giá 250,000 đ / m2 / 25 viên

Gạch bông loại C - BT

Giá 150,000 đ / m2 / 25 viên

Gạch bông cổ điển B101 -BT

Giá 400,000 đ / m2 / 25 viên

Gạch bông - B102-4 - BT

Giá 400,000 đ / m2 / 25 viên

Gạch bông cổ điển B102- BT

Giá 400,000 đ / m2 / 25 viên

Gạch bông cổ điển B104-BT

Giá 400,000 đ / m2 / 25 viên

Gạch bông cổ điển B105-BT

Giá 400,000 đ / m2 / 25 viên

Gạch bông cổ điển B106-BT

Giá 400,000 đ / m2 / 25 viên

Vatlieuxaydungmientrung.com

Fanpage Facebook